Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 • Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej)
 • Obniżona sprawność intelektualna – niepełnosprawność intelektualna (Zespół Downa)
 • Demencja starcza
 • Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego (schizofrenia)
 • Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)
 • Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą)
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, nowotwór)

Przedział wiekowy beneficjenta:Logo MOPS

Beneficjenci w każdym wieku

Zakres działalności, słowa klucze:

 • Udzielanie osobom z niepełnosprawnością informacji o możliwościach uzyskania pomocy w ramach rehabilitacji społecznej
 • Wypłacanie dofinansowań ze środków PFRON

Krótki opis organizacji/instytucji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją świadczącą pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom z niepełnosprawnością.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie udziela osobom z niepełnosprawnością, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy następujących form pomocy:

 1. zasiłek stały
 2. dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 4. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
 6. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc w realizacji następujących zadań:

 1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 2. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Kontakt:

 • Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
  al. Niepodległości 20/22 (parter)
  tel. 34 363 18 19
  e-mail: spn@mops.czestochowa.pl
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1
  al. Niepodległości 20/22 (III i IV p.)
  tel. 34 370 94 04
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2
  ul. Staszica 10
  tel. 34 344 49 45

www.mops.czestochowa.pl

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Logo MOPS Częstochowa

  Logo MOPS Częstochowa