O Partnerstwie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Partnerstwo Częstochowa-Niepełnosprawnym to platforma współpracy 14 organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, których celem jest pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z lokalną polityką społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in. działań na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością.

Zadaniami Partnerstwa jest:

  • organizowanie szeroko rozumianej integracji, aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością
  • wzmożenie działań promujących pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością
  • podejmowanie działań łamiących stereotypy
  • promocja dobrych praktyk organizacji, w tym dzielenie się nimi z partnerami
  • podejmowanie wspólnych działań w zakresie w pozyskiwaniu środków na działanie
  • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych
  • pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z polityką miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym programu „Częstochowa Niepełnosprawnym”.