Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 •  Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego (schizofrenia)
 • Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)

Przedział wiekowy beneficjenta:Logo stowarzyszenia

0-100

Zakres działalności, słowa klucze:

 • Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Aktywizacja społeczna osób dorosłych z autyzmem
 • Propagowanie wiedzy o autyzmie w społeczeństwie
 • Wsparcie rodziny osoby z autyzmem

Krótki opis organizacji/instytucji:

CSPOZPA powstało w 1997r z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem. Przez cały okres istnienia czynimy starania mające na celu poprawę sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin.

Od 1998 r prowadzimy Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z autyzmem; organizujemy cykliczne konferencje o tematyce autyzmu, zapraszając do udziału w nich autorytety z tej dziedziny; organizujemy wyjazdy integracyjne, imprezy okolicznościowe, spotkania dla naszych podopiecznych i ich rodzin; szkolimy kadrę i wolontariuszy pracującą z osobami z autyzmem, organizujemy staże i praktyki studenckie.

Jesteśmy członkami Porozumienia Autyzm-Polska, zrzeszającego ok 50 organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem; propagujemy wiedzę na temat autyzmu m.in. jesteśmy współorganizatorami Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Autyzmie „Zapal się na niebiesko" w Częstochowie.

W 2005 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Kontakt:

ul. Nałkowskiej 11
42-218 Częstochowa

tel. 693 118 246

mail: cspozpa@wp.p l

www.autyzm.czest.pl

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Logo: Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

  Logo: Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu