Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 • Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego (schizofrenia)

Przedział wiekowy beneficjenta:Logo Stowarzyszenia Perasada

18-100

Zakres działalności, słowa klucze:

 • Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie
 • Aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych
 • Wolontariat
 • Działania integracyjne osób niepełnosprawnych z rodzinami, lokalną społecznością itp.
 • Działania na rzecz dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

Krótki opis organizacji/instytucji:

Nazwa Stowarzyszenia "PERASADA" pochodzi od łacińskiej sentencji "Per aspera ad astra" czyli "Przez trudy do gwiazd".
Misją organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom niepełnosprawnym, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Członkowie Stowarzyszenia to pracownicy, wolontariusze, opiekunowie prawni Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz inne osoby, którym nie są obojętne sprawy osób potrzebujących pomocy.

Kontakt:

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada"

ul. Kontkiewicza 2

42-209 Częstochowa

tel.: +48 34 3643810

fax: +48 34 3643810

mail: perasada@interia.pl

www.perasada.czest.pl

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Logo Stowarzyszenia Perasada

  Logo Stowarzyszenia Perasada