Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 • Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi i ich rodzinom
 • Opieka dzienna, opieka całodobowa, zajęcia świetlicowe
 • Aktywizacja zawodowa
 • Poradnictwo prawne, podatkowe, psychologiczne
 • Rehabilitacja społeczna, zawodowa, lecznicza
 • Konsultacje lekarza psychiatry i rehabilitacji
 • Terapia zajęciowa
 • Organizowanie wypoczynku letniego, zimowego
 • Zajęcia warsztatowe: plastyczne, artystyczne, komputerowe, teatralne

Przedział wiekowy beneficjenta:

0-100 lat

Zakres działalności, słowa klucze:

 • pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi i ich rodzinom
 • opieka dzienna, opieka całodobowa, zajęcia świetlicowe

Krótki opis organizacji/instytucji:

PSOUU KOŁO w Częstochowie działa na rzecz swoich podopiecznych od 1963 roku. Zgodnie ze statutem zajmujemy się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy organizacją pozarządową, utrzymujemy się ze składek, darowizn, dotacji, akcji, zbiórek kwestarskich itp.

Prowadzimy dla swoich podopiecznych klub środowiskowy (od 2000 roku), organizujemy spotkania okolicznościowe, świąteczne, sportowe, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zimowiska, wycieczki, biwaki, festiwale, całorocznie oferujemy zajęcia na basenie. Bierzemy udział w organizowanych lokalnie imprezach kulturalnych. Jesteśmy od siedemnastu lat organizatorem w Częstochowie „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, który ma rangę święta europejskiego , obchodzony jest w całej Polsce w pierwszych dniach maja w formie manifestacji, festynu, integracyjnie.

Od dnia 1 października 2011 prowadzimy Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ulicy Focha 71a. Od 1 stycznia 2013 prowadzimy Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, od 2 stycznia 2014 r. prowadzimy w/w placówki pod jedną nazwą „ Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”-jest to publiczne zadanie zlecone. Od 14 lutego 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Kontakt:

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa